image

Düşük maliyet ile daha kârlı üretim yapmak için, kurumsal sürdürülebilirliği destekleyen Teknomer ürünleri ile geleceğinizi inşa edin.

Bugün ve Gelecek

Size özel alanlarda, yazılım ihtiyaçlarınızı analiz ediyor, aynı zamanda verimliliği ve üretkenliği arttırıp maaliyetleri azaltarak maksimum fayda sağlayacak çözümler geliştiriyoruz.

image

Üretim Yönetim Sistemi

Üretim aşamalarında oluşan verileri makine/ekipman gibi kaynaklardan otomatik toplayan, gerektiğinde manuel veri girişine izin veren, topladığı verileri detaylı çizelgeleme ile anlamlandıran ve sizin yerinize kararlar verebilen sistemdir.

MES

Teknomer, sunduğu Üretim Yönetim Sistemi (MES) çözümleri ile üretim sahasından gelen büyük veri karmaşasını bir orkestra şefi gibi yöneterek anlamlı bir senfoniye dönüştürür. Üretim sahası ile yönetim ofisleri arasında hayati bir köprü kurar.

image

Tekstile Özel Çözüm

Tekstil İşletmeleri için firmamız tarafından geliştirilmiş dokuma tezgahlarından veri toplama cihazlarıdır.

Tezgâhtan gerçek zamanlı Hız(Devir) , Atkı Duruş, Çözgü Duruş bilgilerini otomatik olarak alır.

Kablosuz bir cihazdır. Wifi teknolojisi ile haberleşmektedir.

Olası arıza durumlarda (Wifi cihaz , Local Net veya Server gibi ) cihazımızın üzerinde 30 güne kadar veri depolama kapasitesi sayesinde tezgahtan toplanan veriler kaybolmaz. Arıza giderildiğinde veriler gerekli veri toplama adreslerine gönderilir.(Bulut veya Lokal Server).

Kullandığımız güncel teknoloji sayesinden (Veri Tabanı Bağımsız) işletmenin istediği veri tabanında çalışabilme özelliği mevcuttur.

Dilerseniz kendi local(kendi bünyeniz de serveriniz de), dilersenizde bulutta çalışabilme özellikleri mevcuttur. Bulut tercihini kullanırsanız Server Makine, işletim sistemleri lisansları, elektrik gibi ilave maliyetlerden tasarruf sağlarsınız.

Cihazın çift taraflı haberleşme teknolojisi sayesinde işletmede kullandığınız üretim takip programı ile entegre olabilme (Cihazdan üretim takip programına veya üretim takip programından cihaza bilgi gönderilebilmektedir.) Bu sayede Cihaz üzeriden iş emirlerinizi kolaylıkla başlatabilir veya Cihaz üzerinden sıradaki planlanmış işi takip edebilirsiniz.

Tuş takımı sayesinde Harici Duruş bilgilerini (Listeden seçerek) kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.

RFID desteği sayesinde operatör bilgi okuma devralma gibi işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir.

USB desteği sayesinde istenirse Barkod cihazları bağlanabilir istenirse başlat bitir işlemi barkod cihazları ile yapılabilmektedir.

Üzerinde barındırdığı ilave girişler sayesinde opsiyonel olarak Nem ve Sıcaklık değerleri için ilave sensörler takılıp periyodik bir şekilde işletme sıcaklık ve nem değerleri ölçülmektedir.

Kullandığımız teknoloji sayesinde toplanan bilgilere web arabirimleri ile izlenebilmektedir

image

Proses Takip

Proses takip uygulaması, işletmelerde kar oranını arttırıp, maliyet azaltılarak yüksek verimlilik sağlamaya yarayan yazılımdır.

Kullanıcı dostu ara yüzü ile üretim süreçlerinde oluşan tüm verileri eş zamanlı olarak izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

Doğru talimatların verilmesi, gerçek zamanlı verilerle üretimin yönetilmesi ve daha detaylı kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz.

image
Üretim Takibiyle İzlenen Değerler
  • İş Emirleri
  • Makinelerin Durumları
  • Yapılmakta Olan İş
  • Üretim Hızı ve Miktarları
  • Fireler ve Sınıflandırmalar
  • Duruş Süreleri ve Sebepleri

İzlenen bu değerler sayesinde, yapılan ölçümlerin takip edilmesiyle ilk yıl sonunda %20'lere varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

image

Üretim Yönetiminin İşletmenize Sağladığı Faydalar

Şirketinizin önünü görmesini sağlar.

Kaynaklarınızı verimli kullanıp kullanmadığınızı görürsünüz. Bu sayede, nerelerde eksik ya da hatalı olduğunuzu tespit eder, gerekli alanlarda iyileştirme yaparsınız.

Müşterilerinizle iletişiminizi güçlendirir.

Müşterinizin talep ettiği ürünleri onların istediği biçimde üretip üretmediğinizin analizini yaparsınız. 

İşletmenizin makine ve teçhizatının verimliliğini ölçer.

Ürün yönetimi ile kullandığınız makine ve teçhizatın verimli olup olmadığını görürsünüz. Böylece mevcut makineler için onarım ve bakım gerekip gerekmediğini bilir, yeni makine ihtiyacı için de maliyet hesabı yaparsınız. 

Ürünlerinizin kalitesini artırır.

Üretim yönetiminin sunduğu sipariş ve stok kontrolü sayesinde, süreçlerinizi daha iyi planlar, daha kaliteli ürünler üretirsiniz.

image

Endüstri 4.0 & MES

Burada amaç daha verimli bir çalışma ve üretimdir.MES çözümleri, Endüstri 4.0 stratejisinin uygulanmasını yatay ve dikey entegrasyon olmak üzere iki yönlü destekler.

Yatay Entegrasyon
Üretim süreci içerisinde yer alan tüm verilerin anlık ve ilişkisel oluşturulmasıdır. MES, kapsamlı ve çok boyutlu veri toplanmasında önemli bir rol oynar.

Dikey Entegrasyon
Şirketin tüm tedarik zinciri içerisinde yer alan veri ile etkileşimin sağlanmasıdır. Bu ancak şirket bünyesinde tüm süreçlerin işletilmesinde kullanılan bir iş yazılım çözümü (ERP ve tamamlayıcı) ile mümkündür.

Geleceği şekillendirmek istersen

Aramıza Katıl!