image

Teknomerin geliştirdiği “Enerji İzleme” ve “Proses Takip” yazılımları ile sürdürülebilirlik stratejilerinizi ürettiği gerçek zamanlı veriler ile desteklemektedir

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA NEDİR? (SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)

Sürdürülebilirlik; "bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin karşılanması" şeklinde tanımlanıyor. Günümüzde sürdürülebilirlik, çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte alan, hem doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel kaliteye önem veren hem de gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını tehlikeye sokmaksızın bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model olarak karşımızda duruyor.

image

Sürdürülebilirlik çalışmaları, toplum yararına hayırseverlik çalışmaları yapmak demek değildir. Markalar için verimliliği yüksek ilişkiler inşa ederek, markaya inanan müşteri kitleleri yaratır. Eğer doğru ilişkiler inşa ederseniz, bu işinizin zeminini güçlendirir, tüketicilerle bağınızı kuvvetlendirir, rakiplerinizin pazarda yaşadığı sorunlara rağmen sizin markanızın fark yaratmasında etkili olur. Organizasyonlarda başarı artık, sadece finansal değer üretmekle değil çevresel ve sosyal değer üretmekle de bağlantılıdır.

Sürdürülebilirliği stratejik gündeminize almadığınız her gün, gelecekteki başarınızdan bir adım daha uzaklaştığımızı aklımızdan çıkartmamalıyız.

image

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ

Sürdürülebilirlik çalışmaları yapma yolunda ilerleyen kurumlar sürekli iyileştirme düşüncesi içinde oldukları için;

  • *Sürdürülebilirlik çalışmaları kurumunuzun itibarını sağlamlaştırır.
  • *Enerji kaynakları yönetiminde tasarruf etmenize yardımcı olur.
  • *Çalışma arkadaşlarınızın daha motive ve verimli olmasını sağlar.
  • *Çalışma arkadaşlarınızın, kurumunuza olan bağlılıkları artar
  • *İnovasyona verilen önem artar.
  • *Rakiplerinize karşı rekabet avantajı sağlar.

image

İş dünyasında sürdürülebilirlik

İş dünyası için sürdürülebilirlik, bu yeni düzende günümüz trendlerinin şirketler için getirdiği risk ve fırsatları anlayabilmek ve bunlara göre operasyonlarını, ürün ve hizmetlerini yeniden düzenlemek anlamına geliyor. Bu gelişmeleri takip etmeyen diğer şirketlerin varlığını sürdürebilmesi mümkün gözükmüyor.  Şirketleri ve iş yapış şekillerini köklü bir şekilde etkileyecek olan sürdürülebilirlik uygulamaları şirketlere ve sektörlere göre farklılık gösteriyor. Mevcut durumun net olarak anlaşılması, risk ve fırsatların doğru bir şekilde teşhis edilmesi şirketimiz için büyük önem taşıyor.

image

Sürdürülebilirliği iş modellerimize entegre etmiş olup söz konusu riskleri pro-aktif ve etkin bir şekilde yönetiriz ve böylelikle değişen koşullara daha kolay ve hızlı adapte oluruz. Şirketlerin iş planlarını günümüzde sosyal ve çevresel etkileri yadsınamayacak birer risk faktörü olarak karşımıza çıkar, bunları göz önünde bulundurarak yapıyor olmamız ise risk yönetiminin etkinliğini artıracak ve şirketimizin diğer firmaların bir adım önüne geçmesini sağlayacaktır.

image

Günümüzün sürdürülebilir olma gerçeğinden yola çıkarak; şirketimiz çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile çatışmadığı, ekonomik ve kâr odaklı bakış açısının yanında sosyal ve çevresel konularda da şirketimiz için sorumluluğu haline geldiği yeni bir dünya düzenine girmiş bulunuyoruz

image

Sürdürülebilirlik ve Teknoloji

Teknolojinin yerinde sayması sabit kalması kabul edilemez bir durum olarak karşımıza çıkar. Çünkü bu yerinde saymalar, insan hayatının karışıklıklarına karşılık vermeyecek ve taleplerini karşılamayacaktır. Teknoloji sürekli yenilendikçe anlamlaşır ve bütünlük kazanıp farklı özellikleri keşfedildikçe yeni bir özelliği istenir hale geliyor ve talep ediliyor. İşte burada teknolojinin, sürdürülebilirlik parametresine uygun olması ve onun gerekliliklerine cevap vermesi gerekir.  Şirketimiz bütün bu yenilikleri takip ederek, yaptığımız çalışmalarla sürdürülebilirliği günlük hayata entegre etmeye çalışmaktadır.

Geleceği şekillendirmek istersen

Aramıza Katıl!