image

Düşük maliyet, daha az enerji gereksinimi, daha az ısı ve yüksek verimlilik... Sanayi devriminin dördüncü jenerasyonuna katılın. Kurumsal sürdürülebilirliği destekleyen Teknomer ürünleri ile geleceği inşa edin.

Bugün ve Gelecek

Henüz emekleme aşamasında olan dördüncü sanayi devrimi, sanayi üretiminde rol alan tüm aktörlerin birbiriyle haberleşmesine, bütün verilere eş zamanlı olarak ulaşabilmesine ve yüksek katma değer oluşturabilmesine zemin hazırlamaktadır.

image

Üretim Yönetim Sistemi

Dünya tek bir küresel pazara dönüşür ve rekabet hızla artarken imalatçılar eş zamanlı olarak maliyetlerini düşürmek ve müşteri hizmet seviyelerini yükseltmek zorundadır.

MES

Teknomer, sunduğu Üretim Yönetim Sistemi (MES) çözümleri ile üretim sahasından gelen büyük veri karmaşasını bir orkestra şefi gibi yöneterek anlamlı bir senfoniye dönüştürür. Üretim sahası ile yönetim ofisleri arasında hayati bir köprü kurar.

image

Proses Takip

İşletmelerde karlılığı arttırmak ve maliyetleri düşürmek için bir operasyonu tek seferde en iyi kalitede yapmak büyük önem taşımaktadır.

Proses takip uygulaması ile üretimdeki tüm kayıtlar sistem üzerinde tutulur ve ihtiyaç anında kullanımınıza sunulur.

Ürün takip edilebilirliği anlık ve geçmiş kayıtlar için mümkündür. Gelişmiş raporlama seçenekleri ile çok etkili bir karar destek yazılımıdır.

image

Enerji İzleme

Bizden sonra gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için birçok firma Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir. Bu projelerin ölçülebilir sonuçları ancak enerji izleme programları ile sağlanabilir.

Enerji izleme programları sayesinde enerji ölçülen ve yönetilebilen bir masraf haline gelmektedir. Ölçüm ve takip yapılmaya başlanması ile birlikte ilk yıl sonunda %20'lere varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

image

Makine Öğrenmesi

Makine öğrenmesi yapısal işlev olarak öğrenebilen ve veriler üzerinden tahmin yapabilen algoritmaların çalışma ve inşalarını araştıran bir sistemdir.

Sayısal Öğrenme

Bu tür algoritmalar statik program talimatlarını harfiyen takip etmek yerine örnek girişlerden veri tabanlı tahminleri ve kararları gerçekleştirebilmek amacıyla bir model inşa ederek çalışırlar.

image
Arttırılmış Gerçeklik (AR)

Akıllı telefon, tablet ya da uygulamaya özel ekipmanlar kullanılarak, sanal nesnelerin hedef objeler üzerinde canlandırılmasına Augmented Reality (AR) denir. Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçeklerşir ve çevredeki ögeler ile etkileşim içindedir.

AR insan duygularına hitap eder ve hislerini harekete geçirir. Teknolojinin kullanılabilmesi için gerekli donanımın yanında, cihazlarda her projeye özel yazılmış bir AR uygulamanın da yüklü olması gereklidir.

AR'ın başlıca uygulama alanları;
  • Oyunlar
  • Reklam ve Pazarlama
  • Turizm
  • Eğitim
  • Alışveriş
  • Müzeler'dir.
image

Görüntü Analizi

Computer Vision'ın amacı, birbirini takip eden üç ana işlem bileşeni aracılığıyla dijital görüntüleri kullanarak insan vizyonunu taklit etmektir:

Görüntü Edinimi
Nesneden çıkan fotonların yakalanıp görüntü haline gelmesi aşamasıdır.

Görüntü İşleme
Nesnenin görüntüsünü işleyerek istenilen özelliklerin çıkarılmasına zemin hazırlanması aşamasıdır.

Görüntü Anlayışı
Artık analizin bitmesi ve bilgisayarlı görmenin amacı olan kullanışlı kararlar verme sonucuna ulaşılmasıdır.

Geleceği şekillendirmek istersen

Aramıza Katıl!